ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η ιστοσελίδα kapani.gr είναι ένα ιστότοπος ο οποίος παρέχει πληροφορίες για την αγορά Καπάνι Θεσσαλονίκης. Παράλληλα μελλοντικά θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως μιας πλατφόρμας στην οποία οι ιδιοκτήτες καταστημάτων της αγοράς καπάνι θα μπορούν να πουλήσουν τα προϊόντα τους μέσω της πλατφόρμας kapani.gr .  Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@kapani.gr τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού ιστότοπου : +30 2312315405 που στο εξής θα ονομάζεται kapani.gr.  Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους που διατυπώνονται σ’ αυτή την ιστοσελίδα, χωρίς καμία εξαίρεση. Αν δεν αποδέχεστε αυτούς τους όρους, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε αυτό το δικτυακό τόπο και να κάνετε οποιαδήποτε συναλλαγή με αυτό το ηλεκτρονικό ιστοτοπο. Αποστολή παραγγελίας σας συνεπάγεται αποδοχή όλων των όρων.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Δεν φέρουμε ευθύνη  ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στον ιστότοπο για τον λόγω ότι τα στοιχεία παιρνιούνται από τους ίδιους τους χρήστες. Η ιστοσελίδα, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος ή εκ παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους. Επίσης η ιστοσελίδα  διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί ή τροποποιεί τους παρόντες όρους χρήσης του kapani.gr, τις προϋποθέσεις συναλλαγών  αλλά και οποιοσδήποτε άλλο περιεχόμενο περιλαμβάνεται στον ιστότοπο της, όποτε το θεωρεί απαραίτητο με την προϋπόθεση να ενημερώσει τους χρήστες για οποιεσδήποτε αλλαγές μέσω του ιστοτόπου αυτής .Η ιστοσελίδα δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό ιστοτομο διότι τα προϊόντα τα καταχωρούν και ανήκουν στα καταστήματα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας.Η ιστοσελίδα δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για την ενημερότητα, την ακρίβεια ή την ποιότητα των πληροφοριών αυτών και για τυχόν λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των δεδομένων στον Ιστότοπο. Οποιαδήποτε αναφορά ή και σύνδεσμοι (links) σε άλλα sites, παρέχονται για την διευκόλυνσή σας και η ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για τα περιεχόμενα των σελίδων αυτών. Οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι ενδεικτικές. Επίσης η ιστοσελίδα  στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό ιστόποπο δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Σε καμία περίπτωση η ιστοσελίδα  δεν ευθύνεται αστικά ή ποινικά για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης ή πελάτης  του ηλεκτρονικού ιστότοπου ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία και την χρήση του διαδικτυακού τόπου ή και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών, προϊόντων και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα, υπηρεσίες και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Ο ιστότοπος Kapani.gr δεν φέρνει καμμια ευθύνη και δεν μπορεί να ελέγξει τα προϊόντα τα οποία πωλούνται ή διαφημίζονται μέσω του ιστοτόπου. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων και των κειμένων, διακριτικών τίτλων, σημάτων, αρχείων ήχου και εικόνα ,αποτελεί εφόσον δεν ορίζεται ρητώς το αντίθετο την πνευματική ιδιοκτησία της ιστοσελίδας με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος που δεν παραχωρείται ρητά εδώ και δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αλλοιωθεί, μεταδοθεί, επαναχρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ή διαφημιστικό σκοπό χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της ιστοσελίδας. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που περιέχονται στον ιστότοπο  μας ανήκουν στην ιστοσελίδα ή σε τρίτα μέρη που νομίμως αφορούν και προστατεύονται από την Ελληνική και την Διεθνή Νομοθεσία .

ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ/ΠΕΛΑΤΗ

Ο χρήστης ή ο πελάτης του ιστοτόπου μας συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού ιστότοπου όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Αποδέχεται επίσης ότι δεν θα χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο μας  για  αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, υβριστικό, απειλητικό, δυσφημιστικό και προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην ιστοσελίδα ή σε οποιονδήποτε τρίτο ή αποτελεί παραβίαση του απορρήτου τρίτων, δύναται να προκαλέσει βλάβη σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο, είτε προσβάλλει τα χρηστά ήθη, τις κοινωνικές αξίες. Επίσης απαγορεύεται η αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες / πελάτες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις, η αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους, η αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων αυτής και χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των άλλων χρηστών.

CΟΟΚΙΕS

Το kapani.gr χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία απoστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως το kapani.gr να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες σας ενώ σε κάθε έξοδο σας από το site διαγράφονται αυτόματα .Τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα kapani.gr . Ο χρήστης/πελάτης μπορεί  να ρυθμίσει τον browser του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον  προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, είτε να μην επιτρέπει  την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που οι επισκέπτες των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του ηλεκτρονικού μας ιστότοπου δεν επιθυμούν την χρήση cookies για την αναγνώριση τους δεν μπορούν να έχουν περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ

Το kapani.gr υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: (1) πρέπει να διατηρείτε σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και (2) δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγετε ή να παρουσιάσετε δημοσίως, ή να διανείμετε ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ kapani.gr

Οι σύνδεσμοι (links) που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό ιστότοπο, οδηγούν σε σελίδες του ιστόποπου ή σε κάποιες περιπτώσεις οδηγούν το χρήστη να μεταβεί από αυτό (ηλεκτρονικό ιστότοπο) σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, επιχειρήσεων κ.λ.π. Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της ιστοσελίδας μας και η ιστοσελίδα μας δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Η ιστοσελίδα μας δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του διαδικτύου ή για την οιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Η ιστοσελίδα μας  παρέχει αυτούς τους συνδέσμους στο ηλεκτρονικό της ιστότοπο, μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης του ηλεκτρονικού ιστότοπου, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον χρήστη/πελάτη και το γεγονός ότι διαλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό ιστότοπο δεν υποδηλώνει ότι η ιστοσελίδα μας εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ/ΠΕΛΑΤΩΝ

Επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών/πελατών μας  σύμφωνα με τον Ν. 2472 /1997 όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις του  και εφόσον έχετε δώσει την ρητή  άδειά σας. H ιστοσελίδα μας δημιούργησε τον παρόντα ιστότοπο  με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών αυτής. Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκούσια από τους χρήστες της αναφερόμενης ιστοσελίδας μας χρησιμοποιούνται από εμάς προκειμένου οι χρήστες /πελάτες μας να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με το ιστότοπο, να τους παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουν και τέλος να εξυπηρετούνται και να εκτελούνται οι παραγγελίες τους. Το kapani.gr δεν διανέμει σε κανένα άλλο οργανισμό ή συνεργάτη που δεν συνδέεται με αυτό τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες / πελάτες του, παρά μόνο σε άμεσους συνεργάτες στην διαδικασία εξυπηρέτησης παραγγελιών.Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του kapani.gr έτσι ώστε να μην απαιτείται να αποκαλύπτετε την ταυτότητά σας και χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία απλά σας ζητάμε να μας παρέχετε τα  προσωπικά σας δεδομένα μόνο στη περίπτωση που θέλετε να παραγγείλετε  προϊόντα, να εγγραφείτε στην  ιστοσελίδα μας και να στείλετε e-mail. H  ιστοσελίδα μας δεν θα συλλέξει  ούτε θα  επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα παιδιών κάτω των 16 ετών εκτός κι αν έχει δοθεί γονική συναίνεση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Εάν αντιληφθούμε ότι τα προσωπικά δεδομένα ενός παιδιού συλλέχθηκαν κατά λάθος, θα διαγράψουμε τα δεδομένα αυτά χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.Η ιστοσελίδα μας θα διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγουμε από εσάς εάν δεν είναι πλέον αναγκαίο να επιτευχθούν οι σκοποί για τους οποίους συλλέχθηκαν αρχικώς. Ωστόσο, ενδέχεται να μας ζητηθεί να αποθηκεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα λόγω νομοθετικών διατάξεων. 
Επίσης δεν θα διαγράψουμε όλα τα προσωπικά δεδομένα σας αν μας έχετε ζητήσει να μην επικοινωνούμε μαζί σας στο μέλλον. Για το σκοπό αυτό η ιστοσελίδα μας διατηρεί αρχεία τα οποία περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τα άτομα τα οποία δεν επιθυμούν να γίνεται επικοινωνία μαζί τους στο μέλλον .
Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα μας αποδέχεστε και συναινείτε με τη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Οι όροι για τις επιστροφές προϊόντων πρέπει να συζητηθούν και να λυθούν μεταξύ του πελάτη και του καταστήματος που πούλησε το προϊόν. Ο ιστότοπος kapani.gr δεν γνωρίζει και δεν φέρνει καμμία ευθύνη για τα προϊόντα και τις επιστροφές προϊόντων.

Σε περίπτωση που ανακύψουν διαφωνίες σχετικές με το περιεχόμενο ή την εκτέλεση οποιασδήποτε παραγγελίας μέσω της ιστοσελίδας kapani.gr αυτές θα επιλύονται φιλικά.

Σε διαφορετική περίπτωση αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση της διαφοράς ορίζονται αποκλειστικά και μόνο τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης

Για περισσότερες πληροφορίες είμαστε πάντα στη διάθεση σας είτε μέσω τηλεφώνου στο 2312315405 είτε μέσω e-mail στο info@kapani.gr